Lapacho a Parkinsonova choroba

Můžeme se setkat s celou řadou různých představ, se kterými lidé spojují lapacho, tedy načervenalou sušenou kůru pocházející ze vzdálených oblastí. Jedná se o přirozenou cestu, jak lidské tělo zbavit odpadních látek nebo třeba těžkých kovů. Je to také efektivní způsob, jak posílit naši imunitu a celkovou obranyschopnost v podzimních měsících. Patří též mezi velké naděje v boji s rakovinou. Indiáni lapachu od dávných dob přezdívají "Strom života". V poslední době se také se všemi těmito věcmi skloňuje též schopnost lapacha pomoci nemocným obávanou Parkinsonovou chorobou.

Lapacho, jak se můžete blíže dozvědět na jiných částech našich stránek, disponuje celým výčtem zajímavých terapeutických účinků. Nezvyklá je na nich hlavně jejich různorodost. Pouze těžko bychom jinde na světě našli přírodní látku, jež se dodnes vzpírá většině pokusů o přesné zjištění mechanismu jejího účinku. Lapacho tudíž stále z části zůstává tím "Zázrakem z pralesa", jak ho Američané překřtili před 40 lety, když kulminovala první vlna zájmu o tuto neobvyklou léčebnou kůru.

Obdobně tomu je i dnes v souvislosti s možným využitím lapacha během léčby Parkinsonovy choroby. Vědeckým pracovníkům se prozatím nezdařilo rozluštění způsobu, jakým lapacho v tomto případě působí. Jedna věc však zůstává jistá. Za podstatnou příčinu rychlého rozvoje Parkinsonovy choroby je dnes běžně považované vystavení organismu působení těžkých kovů. A právě od těchto těžkých kovů lapacho lidské tělo očišťuje.

Ale to ještě není to úplně nejzásadnější. V této souvislosti je totiž ještě důležitější vztah lapacha a produkce dopaminu. Jednou z podstatných fyziologických charakteristik Parkinsonovy nemoci je postupný útlum produkce dopaminu v mozkových buňkách, u kterých spolu s tím dochází k jejich samotné degeneraci, směřující až k úplnému odumření. A právě dopamin je zároveň látkou, která v našem organismu nese odpovědnost za plynulost jednotlivých pohybů svalů a končetin. Odtud se též berou pro Parkinsonovu chorobu typické trhavé pohyby nemocných, jimž postupně tuhnou končetiny, aby se nakonec nemohli pohybovat vůbec.

A. F. Dos Santos, vedoucí výzkumníků, kteří se věnovali právě těmto možnostem využití lapacha v boji s těžkým onemocněním, potvrzuje na základě výsledků šetření, že lapacho může být jednou z vhodných forem pomoci při hledání úlevy od akutních příznaků onemocnění.

Lapacho totiž má schopnost znovu zvyšovat koncentraci dopaminu v mozku nemocných Parkinsonovou chorobu a tím též zpomaluje nežádoucí projevy nemoci.

Obdobné zprávy přicházejí též z výzkumného střediska v Limě, kde v současnosti probíhají další intenzivní testy přípravků obsahujících lapacho.

Obecným pozitivem užívání lapacha v různých formách pro onemocnění Parkinsonovou chorobou je též to , že kromě stimulace produkce dopaminu se jedná o látku celkově posilující imunitní systém lidského těla. Navíc lapacho spolu s tím dokáže očistit naše tělo do mnoha nepotřebných a škodlivých látek.

Na samotný konec ještě dodejme, že v případě léčebného užívání lapacha není úplně nejdůležitější, v jaké podobě se ho rozhodneme užívat. Je tedy jedno, jestli ho budeme popíjet nebo polykat tobolky. Účinky totiž zůstávají stejné.